Informacja o uzyskaniu zaliczki z NCBR na realizację projektu w ramach programu GameINN

APIS Relacje Inwestorskie Informacja o uzyskaniu zaliczki z NCBR na realizację projektu w ramach programu GameINN
Dotyczy projektu: POIR.01.02.00-00-0123/20

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Spółka”) informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ("NCBR") wypłaciło czwartą zaliczkę na realizację projektu pt.: „Zestaw innowacyjnych narzędzi wspierających rozwój i utrzymanie gier o tematyce MMORPG” z programu GameINN w kwocie 820 000,00 PLN PLN.
W okresie 180 dni rozliczenia zaliczki planowane jest sfinansowanie zaliczką:
- wynagrodzeń zespołu projektowego,
- wynajem i amortyzacja sprzętu,
- kosztów pośrednich.
W powyższym okresie zespół powinien zakończyć pracę nad III etapem projektu GameINN a także rozpocząć realizację IV etapu projektu GameINN, który polegać będzie na przygotowaniu demonstracyjnej wersji prototypów przygotowanych modułów w warunkach operacyjnych. Finalnym krokiem etapu czwartego będzie demonstracja ostatecznej formy technologii oraz jej późniejsza komercjalizacja.