Korekta do raportu nr EBI 1/ 2023 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

APIS Relacje Inwestorskie Korekta do raportu nr EBI 1/ 2023 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
Korekta do raportu nr EBI 1/ 2023 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

Emitent (APIS S.A.) przekazuje do publicznej wiadomości skorygowane  terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku, korekta jest wynikiem drobnego za, który Emitent przeprasza.

Raport kwartalny za IV kw. 2022 roku: 14 lutego 2023 r.

Raport kwartalny za I kw. 2023 roku: 15 maja 2023 r.

Raport kwartalny za II kw. 2023 roku: 14 sierpnia 2023 r.

Raport kwartalny za III kw. 2023 roku: 14 listopada 2023 r.

 

Raport roczny za 2022 rok: 31 maja 2023 r.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: §6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu