Korekta projektu uchwała dotyczącego zwołania Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2023

APIS Relacje Inwestorskie Korekta projektu uchwała dotyczącego zwołania Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2023
Korekta projektu uchwała dotyczącego zwołania Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2023

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju przekazuje do publicznej wiadomości korektę projektu uchwał dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APIS S.A. na 30 czerwca 2023 r.

 

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020