Korekta raportów kwartalnych za I i II kwartał 2023 r.

APIS Relacje Inwestorskie Korekta raportów kwartalnych za I i II kwartał 2023 r.
Korekta raportów kwartalnych za I i II kwartał 2023 r

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportów kwartalnych za I i II kwartał (raporty 4/2023 i 10/2023) w punkcie 2 raportu na skutek błędu pracownika emitenta zamieszczono błędną tabele akcjonariatu, poprawna struktura w załączniku.

 

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020