Korekta raportu ESPI 10/2022

Emitent  (APIS S.A.) przekazuje do publicznej wiadomości korektę (uzupełnienie) raportu nr 10/2022– Informacja o transakcjach wykonywanych przed podmiot powiązany z osobą pełniącą funkcje zarządcze APIS S.A.. Przyczyną korekty jest poprawienie załączników do raportu.

 

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu