Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ APIS S.A. na 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał.

APIS Relacje Inwestorskie Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ APIS S.A. na 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ APIS S.A. na 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APIS S.A. na               28 czerwca 2024 r. oraz treść projektów uchwał.

 

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020