Raport kwartalny APIS S.A. za I kwartał 2023 roku.

APIS Relacje Inwestorskie Raport kwartalny APIS S.A. za I kwartał 2023 roku.
Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju przekazuje w załączeniu raport kwartalny APIS S.A. za I kwartał 2023 roku.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju przekazuje w załączeniu raport kwartalny APIS S.A. za I kwartał 2023 roku.

 

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020