Raport kwartalny APIS S.A. za II kwartał 2022 roku.

APIS Relacje Inwestorskie Raport kwartalny APIS S.A. za II kwartał 2022 roku.
Raport kwartalny APIS S.A. za II kwartał 2022 roku.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju przekazuje w załączeniu raport kwartalny APIS S.A. za II kwartał 2022 roku.

 

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu