Raport kwartalny APIS S.A. za III kwartał 2023 roku.

APIS Relacje Inwestorskie Raport kwartalny APIS S.A. za III kwartał 2023 roku.
Raport kwartalny APIS S.A. za III kwartał 2023 roku.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju przekazuje w załączeniu raport kwartalny APIS S.A. za III kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu