Raport roczny APIS S.A. za 2023 rok.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju przekazuje w załączeniu raport roczny APIS S.A. za 2021 rok.

 

 

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020