Sprostowanie do raportu EBI 15/2022 "Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą"

APIS Relacje Inwestorskie Sprostowanie do raportu EBI 15/2022 "Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą"
Sprostowanie do raportu EBI 15/2022 "Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą"

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju informuje, że w dniu 14 listopada 2022 roku podjął decyzje o nie przedłużaniu umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy spółkę allStreet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która została zawarta w celu spełnienia obowiązku nałożonego przez Zarząd Giełdy Uchwałą 974/2021 z dnia 27.09.2021 r. na okres 1 roku. Decyzja taka została podjęta w celu zmniejszenia nieobowiązkowych kosztów administracyjnych Spółki.

 

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO