Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APIS S.A. w dniu 28 czerwca 2024 roku

APIS Relacje Inwestorskie Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APIS S.A. w dniu 28 czerwca 2024 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APIS S.A. w dniu 28 czerwca 2024 roku

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APIS S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2024 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2, 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

 

Henryk Oziębło - Prezes Zarządu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020