Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APIS S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku.

APIS Relacje Inwestorskie Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APIS S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APIS S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APIS S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

Jednocześnie Zarząd APIS S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosownia uchwały nr 2 o wyborze komisji skrutacyjnej.

Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZ.

 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2, 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu