Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APIS S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku.

APIS Relacje Inwestorskie Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APIS S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APIS S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APIS S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2, 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu